Il-marixxall tat-taxxa ido, ensiklopedia ħielsa

Fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom

il-Marixxall tas-Taxxa għandhom ikunu mgħammra bl-karta tal-identità-Marixxall tat-Taxxa u għandha tiġi żvelata lill-Assiguratur tat-Taxxa L-assikuratur tat-Taxxa huwa individwu jew entità

li hija responsabbli għall-ħlas ta'taxxi

inklużi r-rappreżentanti tad-drittijiet u l-obbligi tal-persuni taxxabbli skond id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti tat-tassazzjoni tal-leġiżlazzjoni Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw: il-Leġiżlazzjoni l-Ebda. dsatax-il sena għoxrin Fuq l-emenda ta'Liġi Numru dsatax-il Sena Dwar l-Ġbir tat-Taxxa Mal-faqar-mandat.