Id-diviżjoni tal-proprjetà matrimonjali Meta l-Divorzju Mal-Ex - Irma Devita - Info Nutar u l-Art

Agus u Rita ilhom miżżewġa għal għaxar snin Dan huwa dak li huwa msemmi bħala proprjetà konġunta Għall-teżor flimkien, jekk ikun hemm divorzju, allura dan għandu jkun maqsum b'mod ugwali bejn l-raġel u l-maraId-diviżjoni tal-proprjetà flimkien jinkludu l-qligħ u t-telf miksuba mill-negozju kif ukoll l-isforzi magħmula mill-raġel u l-mara sakemm dawn huma xorta marbuta fil-żwieġ. Ftit differenti mal-settings qabel id-dħul fis-seħħ tal-Liġi Nru. wieħed mill-Sena dwar iż-Żwieġ ("iż-Żwieġ ATT") Fl-Artikolu tletin-ħames, il-paragrafu u tal-LIĠI tal-Żwieġ, stabbilixxa l-separazzjoni bejn l-teżor flimkien mat-teżori ta'inadempjenza. Fil-Kodiċi ċivili, il-proprjetà kollha ta'l-raġel u l-mara jsiru l-proprjetà konġunta filwaqt li fil-Żwieġ l-ATT, li saret il-proprjetà konġunta hija proprjetà miksuba matul iż-żwieġ, filwaqt li l - proprjetà miksuba qabel l-żwieġ jsiru l-teżori ta'nuqqas ta'kull raġel u mara. Teżor l-intrinsika u l-ħwejjeġ miksuba minn kull bħala rigal jew il-wirt huwa taħt il-ħakma ta'kull xorta flimkien il-partijiet ma jiddeterminaw l-oħra. Għalhekk, jekk l-investiment (proprjetà) hija miksuba fil-żwieġ, imbagħad isir proprjetà konġunta li għandhom jinqasmu bejn l-raġel u l-mara fil-każ ta'divorzju (l-Artikolu tletin seba'tal-LIĠI tal-Żwieġ). Sentenza tad-Divorzju mhux bilfors jaqsam il-proprjetà konġunta il-Ħaġa importanti li wieħed jiftakar mill-koppja, jew mill-pubbliku: il-qsim ta'żwieġ mas-sentenza tal-divorzju ma awtomatikament li jirregolaw il-diviżjoni tal-proprjetà konġunta fl-żwieġ. Għalhekk, fil-każ tal-tkissir taż-żwieġ minħabba divorzju, filwaqt li l-koppja qatt ma jagħmlu perjanjian pisah harta, allura dan għandu jkun il-verdett tal-separati dwar il-qsim tal-proprjetà matrimonjali li jkollhom. Jekk ma hemm l-ebda verdett id-determinazzjoni tal-diviżjoni tal-proprjetà matrimonjali, imbagħad kull azzjonijiet legali kontra l-assi reġistrati fl-isem ta'waħda mill-partijiet, tkun fis-l-isem tar-raġel u l-mara, allura għandu jikseb il-kunsens ta'l-ex raġel u l-mara. L-atti tal-liġi maħsuba mhux biss l-att legali tal-bejgħ waħdu, iżda jinkludi wkoll l-u anke jikru l-assi għall-parti l-oħra.

X'jiġri jekk l-żwieġ diġà maqsuma iżda ma kien hemm l-ebda ordni tal-Qorti dwar il-proprjetà konġunta.

Fil-kawża hekk, imbagħad koppji li huma diġà divorzjati jew jiddivorzjaw jistgħu jagħmlu l-att ta'Ftehim reċiproku dwar il-qsim tal-proprjetà matrimonjali huma fil-preżenza ta'Nutar.

L-nutar jiddeskrivu l-assi li huma jkollhom, u l-ftehim bejn il-koppja kontra l-l-assi taż-żwieġ tagħhom. Fil-każ ta'l-eżempju (ex) raġel mgħoddija biċċa art (ex) mara, imbagħad fil-fil-l-att tal-Ftehim għandha tinkludi wkoll l-enerġija meħtieġa għall-proċess baliknama ċertifikat, ir-rinunzja tal-dritt fuq l-art inkwistjoni, inklużi wkoll il-poter li rahan, jxekkel mal-Drittijiet tas-sigurtà, u oħrajn sakemm l-art jista'jiġi kkontrollat b'mod sħiħ mill-kkonċernati. Jekk l-Kustodja tat-Tfal jistgħu wkoll ikunu miftiehma fl-Att Notarili. Fil-prinċipju, fil-termini tal-liġi ċivili, għall-ulied tal-konjuġi li għadu taħt l-età u ma jistax jiġi ppruvat li l-omm kien ta'negliġenza fit-twettiq tal-assenjat bħala l-omm, imbagħad il-wild ikun għadu fil-minorenni tagħha drittijiet tal-ġenituri kien mgħoddija lil ommu, sakemm ma jkunx ippruvat mod ieħor.

Iżda wkoll jekk id-divorzju b'mod paċifiku u mingħajr miżgħuda, il-koppja jixtiequ jiksbu divorzjat fuq il darba tagħmel il-ftehim dwar il-ġenituri u l-konsenja tal-kustodja tal-wild li twieled minn żwieġ tagħhom biex wieħed mill-konjuġi.

Il-ftehim jista'jkun formalizzata fl-att tal-ftehim reċiproku u talab kollha fil-qorti meta l-qsim ta'l-żwieġ. Għalhekk, wieħed jittama li dan l-artikolu utli u jistgħu jgħinu l-problemi li jseħħu fuq il-qarrej.